Cơ cấu quản lý

Trong 10 năm qua, ADD + là công ty dẫn đầu thị trường trong ngành xử lý tài sản CNTT, với phạm vi dịch vụ bao gồm:

  • Phá hủy dữ liệu

  • ISO 27001/2

  • Thực hiện Tuân thủ bảo vệ dữ liệu Công ty

  • Tư vấn quản lý tài sản

  • Tiếp thị lại (mua lại sản phẩm lỗi thời của bạn)

  • Sở hữu trí tuệ (tháo dỡ và tái chế)

  • Tư vấn về Quy định bảo mật dữ liệu chung mới của châu Âu (GDPR)

Các dịch vụ Thai EcoTrade được đảm bảo bởi tư cách thành viên Hiệp hội Tiêu hủy Thông tin Quốc gia (NAID) của chúng tôi, chúng tôi cũng là công ty duy nhất được đăng ký Microsoft tại Thái Lan, Đối tác Blancco và được chứng nhận ISO 9001 -2015.