Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Ra mắt vào năm 2018 một dịch vụ mới nhắm vào các cá nhân, với ADD, giờ đây các cá nhân có cơ hội bảo vệ dữ liệu riêng tư của họ được lưu trữ trên máy tính cá nhân hoặc điện thoại di động. Cùng với việc hủy dữ liệu, chúng tôi cũng có thể đề xuất Mua lại thiết bị của bạn.