การทำลายข้อมูลใน Data Center มาตราฐานสากล

การทำลายข้อมูล-Data-Center

การทำลายข้อมูลใน Data Center ทั้งแบบ On-Site และ Off-Site โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ที่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานระดับสากล

ด้วยวิธีการและขั้นตอนการทำลายข้อมูลที่ได้มาตรฐาน ที่หน่วยงานรัฐในหลายประเทศยืนยันว่าเป็นวิธีที่ดีสะดวกปลอดภัย

นโยบายความปลอดภัยที่แต่ละ Data Center หรือ Asset Owner หรือ Compliant team ต้องการให้ทำลายในรูปแบบที่ตรงตามกฎระเบียบนั้นๆ ทั้ง On-Site และ Off-Site

หากคุณเลือกใช้ Vendor หรือ Outsource ขั้นตอนการเลือกจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญ
ทั้งนี้ควรกำหนดวิธีการสรรหาเพื่อให้ได้ทีมงานที่ต้องได้มาตรฐานตาม complaint
ซึ่งคุณสามารถไว้ใจทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่จัดการทุกขั้นตอนอย่างมืออาชีพที่สำคัญยังเก็บข้อมูลครบถ้วนสำหรับการ audit ด้วย

การทำลายข้อมูลใน Data Center มาตราฐานสากล 1

หากคุณเลือกผู้ดำเนินการที่ดี
วิธีนี้ช่วยประหยัดเวลาของคุณ ทั้งยังมั่นใจว่าบริการด้วยมาตรฐานสากล ตรวจสอบได้
และยังมีการออก certificate ใบรับรองการทำลายข้อมูล

ถึงแม้ว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการเปลี่ยนเครื่องอุปกรณ์ใหม่ หากแต่การดูแลทุกขั้นตอนสำหรับอุปกรณ์เก่าก็เป็นส่วนสำคัญที่ห้ามละเลย

Asia Data Destruction มีประสบการณ์ด้านการจัดการทรัพย์สิน IT และทำลายข้อมูล มามากกว่า 12 ปี

มีลูกค้ากว่า 500 บริษัททั่วโลกมั่นใจในบริการของเรา และให้บริการทั่วโลกกว่า 28 ประเทศ