อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช้แล้ว จัดการอย่างไรให้ถูกต้อง ปลอดภัย และคุ้มค่ามากที่สุด?

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

การทำลายข้อมูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนทิ้งหรือขายต่อ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเชื่อมต่อที่มากขึ้นและการเพิ่มขึ้นของ Internet of Things ธุรกิจทั่วโลก กำลังรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นการจัดเก็บข้อมูลให้ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งต้องได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ขององค์กรและปกป้องข้อมูลพนักงานและลูกค้าไม่ให้รั่วไหล

เนื่องจากปัจจุบันมีอุปกรณ์จำนวนมากที่สามารถเก็บบันทึกข้อมูลไว้ข้างในได้ หากไม่มีกระบวนการทำลายข้อมูลที่ดีพอก่อนนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไปทิ้ง ขายต่อ หรือบริจาค อาจส่งผลให้ถูกผู้ไม่หวังดี กู้คืนข้อมูลสำคัญออกมาได้ และอาจส่งผลกระทบถึงธุรกิจ และหน้าที่การงานได้

ซึ่งรายการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในข้อแนะนำนี้ประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต

อุปกรณ์ดิจิทัลที่สามารถบันทึกข้อมูลได้ เช่น กล้องหรือเครื่องเล่นเพลง อุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอกที่สามารถรับส่งข้อมูลได้ เช่น เครื่องพิมพ์ หรือฮาร์ดดิสก์แบบพกพา และเครื่องเล่นเกมส์

ดังนั้น การจัดการกับอุปกรณ์เหล่านี้หลังเลิกใช้งานแล้วอย่างถูกต้องถือเป็นสิ่งจำเป็นในปัจจุบัน ทั้งข้อมูลในอุปกรณ์ และตัวอุปกรณ์เองด้วย

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งในบทความนี้เราจะเน้นไปที่การทำลายข้อมูลอย่างถูกต้องเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเมื่อเลิกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว และเป็นสิ่งที่หลายคนกำลังมองข้าม เพราะคิดว่าข้อมูลของคุณอาจไม่ได้สำคัญอะไร ไม่มีใครอยากจะมาล้วงข้อมูลของเราหรอก…

แต่หลายคนกำลังคิดผิด! ไม่ว่าคุณจะเป็นคนเด่นคนดังหรือไม่ ข้อมูลของคุณคือสิ่งสำคัญที่สุด ที่คนแปลกหน้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย

ดังนั้น การป้องกันข้อมูลที่ดีคือการเริ่มรู้จักจัดการข้อมูลของคุณอย่างปลอดภัยนั่นเอง

กระบวนการทำลายข้อมูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว ตามข้อแนะนำมีดังนี้

  1. สำรองข้อมูลสำคัญออกมาจากตัวอุปกรณ์ เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย รวมถึงเพื่อตรวจสอบว่าในอุปกรณ์นี้มีข้อมูลใดบ้างที่ผู้ประสงค์ร้ายอาจกู้คืนออกมาได้หากไม่ได้ถูกทำลายด้วยวิธีการที่เหมาะสม
  2. สั่งลบข้อมูลในอุปกรณ์ โดยหากเป็นคอมพิวเตอร์ให้ใช้เครื่องมือประเภท secure erase หรือ disk wiping หากเป็นสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต กล้องดิจิทัลเครื่องเล่นเพลง เครื่องเกมคอนโซล หรืออุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องแฟกซ์ ลบข้อมูล จากนั้นถอดซิมการ์ด ฮาร์ดดิสก์ หรือการ์ดหน่วยความจำออกจากเครื่อง (หากทำได้)
  1. เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ประสงค์ร้าย จะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลสำคัญออกมาจากอุปกรณ์ได้ อาจใช้วิธีเขียนทับสื่อบันทึกข้อมูลด้วยการ zero fill (เขียนทับทุกsector ด้วยค่า 0)
  1. หากอุปกรณ์ใดมีข้อมูลที่สำคัญมากๆ อยู่และไม่ต้องการให้ผู้อื่นใช้งานอุปกรณ์นั้นต่อ ควรทำลายทั้งเครื่องหรือทำลายชิ้นส่วนสำคัญ ให้ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป เช่น ทุบหรือเผา ทั้งนี้วิธีการ ทำลายอาจแตกต่างกันไปในแต่ละอุปกรณ์เช่น ฮาร์ดดิสก์แบบจานแม่เหล็ก อาจต้องใช้เครื่องทำลายสนามแม่เหล็ก ส่วนแผ่นซีดี อาจต้องใช้วิธีบดทำลาย เป็นต้น

Asia Data Destruction จึงมีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ช่วยให้ท่านได้ปกป้องดูแลข้อมูลอย่างถูกต้อง และเมื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ใช้งานแล้ว ทำลายข้อมูลอย่างถูกวิธี พร้อมรับซื้อคืน และรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ โดยปราศจากการฝังกลบ 100 %

You May Also Like

ITAD คือ
HDD Degausser SSD DESTROYER เครื่องเจาะทำลายฮาร์ดดิสก์
5 เทรนด์ Trend ความเป็นส่วนตัว privacy personal data ที่จะส่งผลไปอีก 2 ปีข้างหน้า
PDPA SMEs Personal Data Protection Act
คอมเก่า ความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูลจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเก่า ฮาร์ดแวร์เก่า ที่เลิกใช้งานแล้ว
Data management for Organization
PDPA Right of the Data Subject
ทำลายกระดาษ ทำลายเอกสารมีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร
ย้ายข้อมูล-windows-mac-คอมเก่า-คอมใหม่