ADD เปิดให้บริการ IT Asset Disposal รับทำลายฮาร์ดดิสก์/ฮาร์ดไดรฟ์หลายจังหวัดทั่วไทย ตั้งแต่เชียงใหม่-ภูเก็ต

บริการทำลายข้อมูลทั่วไทย

Asia Data Destruction เปิดให้บริการทำลายข้อมูล ทำลายฮาร์ดดิสก์/ฮาร์ดไดรฟ์หลายจังหวัดทั่วไทย ไม่ว่าจะเชียงใหม่ หรือภูเก็ต ทาง ADD ก็พร้อมให้บริการทั้งแบบ onsite และ offsite เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการรับบริการของลูกค้าทุกท่าน

ไม่ว่าจะโทรศัพท์เครื่องเดียว หรือคอมพิวเตอร์เป็นร้อยเครื่อง ทาง ADD ก็สามารถให้บริการทำลายข้อมูล ทำลายฮาร์ดิสก์/ฮาร์ดไดร์ฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างปลอดภัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล และได้รับใบรับรองหลังการทำลายข้อมูล ฮาร์ดิสก์/ฮาร์ดไดรฟ์ทุกชิ้น

โดยใช้กระบวนการทำลายข้อมูลแบบ IT Asset Disposal หรือ ITAD ทีเป็นวิธีทำลายข้อมูลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผ่านการรับรองมาแล้วจากหน่วยงานระดับโลก

ADD เปิดให้บริการ IT Asset Disposal รับทำลายฮาร์ดดิสก์/ฮาร์ดไดรฟ์หลายจังหวัดทั่วไทย ตั้งแต่เชียงใหม่-ภูเก็ต 1

และด้วยวิธี IT Asset Disposal (ITAD)นี้ ลูกค้ายังสามารถเลือกกำจัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบถูกวิธี หรือเลือกรับซื้อคืน เพื่อที่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วเป็นเงินได้อีกด้วย

อีกทั้งประสบการณ์ให้บริการทำลายข้อมูล ทำลายฮาร์ดิสก์/ฮาร์ดไดร์ฟมากว่า 10 ปี ทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 25 ประเทศ พร้อมด้วยลูกค้ากว่า 500 บริษัท ในหลายประเทศทั่วโลก ที่ไว้วางใจให้ ADD ดูแลข้อมูลและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะถูกทำลายอย่างปลอดภัยไม่รั่วไหล และอุปกรณ์จะถูกกำจัดอย่างถูกต้องไม่เป็นพิษต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

You May Also Like

บทบาทใน PDPA ที่ควรรู้ สำคัญ
PDPA-พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล-GDPR
การทำลายข้อมูล-Data-Center
ให้ข้อมูลส่วนบุคคลอันตรายกว่าที่คิด
Trade-in-iPhone
ทำความรู้จัก Refurbished
Shredding
data wiping คืออะไร
ทำไมต้องล้างข้อมูล กับบริษัททำลายข้อมูลมืออาชีพ