ADD ทำลายข้อมูลฮาร์ดดิสก์ พร้อมให้บริการจัดการอุปกรณ์ IT ที่ไม่ใช้แล้วครบวงจรปลอดภัยมาตรฐานสากลทั่วโลก

รับบริการทำลายข้อมูล

Asia Data Destruction ทำลายข้อมูลฮาร์ดดิสก์ขยายขอบเขตการให้บริการไปทั่วโลก พร้อมให้บริการการจัดการอุปกรณ์ IT ที่ไม่ใช้แล้วอย่างครบวงจรปลอดภัยมาตรฐานสากล

ADD ได้ให้บริการทำลายข้อมูลฮาร์ดิสก์ลูกค้าและจัดการอุปกรณ์ IT มาแล้วมากกว่า 500 บริษัทจากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ทั้งทางตรงและผ่านเครือข่ายของเรา ซึ่งต่างให้ความเชื่อถือในคุณภาพและความปลอดภัยของ ADD

Asia Data Destruction ขยายขอบเขตการให้บริการลบและทำลายข้อมูลในอุปกรณ์ IT คอมเก่าที่ไม่ใช้แล้วไปทั่วโลก 1

แม้แต่บริษัทในประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีตลาดสมาร์ตโฟนเติบโตเร็วที่สุดในโลก และ บังคลาเทศที่เศรษฐกิจกำลังเติบโต หรือศรีลังกา และเนปาลที่มีตลาดไอทีที่ใหญ่ไม่แพ้ประเทศอื่นๆ ก็ยังเลือกใช้บริการกับ ADD เพราะพวกเขาได้ให้ความสำคัญกับการลบและทำลายข้อมูลอย่างครบวงจรอย่างถูกต้องและปลอดภัย

โดย Asia Data Destruction (ADD) เป็นบริษัทรับจัดการอุปกรณ์ IT ที่ไม่ใช้แล้วแบบครบวงจร ได้มาตรฐานระดับสากล และให้บริการด้านการจัดการอุปกรณ์ IT มาแล้วกว่า 10 ปี โดยทุกๆการทำลายข้อมูล ADDจะมอบใบรับรองผลการทำลายข้อมูลที่ผ่านการรับรอง 100%ตามมาตรฐานระดับสากลและสรุปรายการอุปกรณ์ที่สามารถสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าในบริการของเรา ซึ่งคุณสามารถมั่นใจได้เลยว่าเรามีศักยภาพที่จะดูแลทั้งข้อมูลและอุปกรณ์ของคุณแบบถูกต้องและปลอดภัยในระดับมืออาชีพ

ถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะได้ใช้บริการคุณภาพระดับโลก ขอโอกาสให้เราได้ให้บริการคุณ

You May Also Like

บทบาทใน PDPA ที่ควรรู้ สำคัญ
PDPA-พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล-GDPR
การทำลายข้อมูล-Data-Center
ให้ข้อมูลส่วนบุคคลอันตรายกว่าที่คิด
Trade-in-iPhone
ทำความรู้จัก Refurbished
Shredding
data wiping คืออะไร
ทำไมต้องล้างข้อมูล กับบริษัททำลายข้อมูลมืออาชีพ