រដ្ឋាភិបាល

ក្នុងរយៈពេល ១០ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះADD+គឺជាឈានមុនគេក្នុងនៃវិស័យព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងការបំផ្លាញព័ត៌មានដែលមានវិសាលភាពនឹងសេវាកម្មរួមមាន៖

  • ការបំផ្លាញទិន្នន័យ

  • ISO ២៧០០១/២

  • ការអនុវត្តការការពារទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន

  • ការពិគ្រោះយោបល់អំពីការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ

  • ការធ្វើទីផ្សារម្តងទៀត (យើងទិញផលិតផលដែលលែងប្រើរបស់អ្នកត្រឡប់មកវិញ)

  • កម្មសិទ្ធិបញ្ញា (រុះរើនិងកែច្នៃឡើងវិញ)

  • ការពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីឯកជនភាពទិន្នន័យទូទៅថ្មីរបស់អ៊ឺរ៉ុប (GDPR)

សេវាកម្ម Thai EcoTrade ត្រូវបានធានាដោយសមាជិកភាពរបស់សមាគមជាតិសម្រាប់ការបំផ្លាញព័ត៌មាន (NAID) យើងក៏ជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងការប្រើប្រាសកម្មវិធីរបស់ Microsoft Registered Refurbisherនៅប្រទេសថៃក្រុមហ៊ុន Blancco ហើយនិង ISO 9001 -2015។

“ បច្ចុប្បន្នយើងធ្វើការច្រើនជាង ៥០០ ក្រុមហ៊ុនដូចជាធនាគារក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង រោងចក្រនិងយើងបានបំរើអតិថិជនរបស់យើងនៅប្រទេសក្នុងជាង ២០ ទូទាំងអាស៊ី។

Thai EcoTrade បានអភិវឌ្ឍដំណើរការដែលខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបម្រើដល់អង្គការអន្តរជាតិនិងបេសកកម្មការទូត។

យើងដឹងហើយថាការការពារនិងសុវត្ថិភាពរាល់ឯកសារក្រដាសឬព័ត៌មានវិទ្យាគឺជាបញ្ហាចំបងសម្រាប់ស្ថាប័ននានាជាមួយនឹងការសន្សំថ្លៃដើម។ យើងមានទំនុកចិត្តក្នុងការស្នើសុំឱ្យអ្នកនូវដំណោះស្រាយដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតដែលអ្នកអាចរកបាននៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងតម្លៃសមរម្យមួយនឹងការធានានៃដំណើរការកែច្នៃអេកូឡូស៊ី៖ ”

សម្រាប់ការកំទេចនៅក្នុងអគារយើងធ្វើការយកម៉ាស៊ីនរបស់យើងទៅក្នុងទីតាំងដែលកត់សម្គាល់មួយហើយលោកអ្នកក៏អាចចូលមករោងចក្ររបស់យើងដើម្បីតាមដានការបំផ្លាញថាសរឹង។
ក្រុមដែលមានបទពិសោធ (ពិនិត្យកំណត់ត្រាព្រហ្មទណ្ឌ) ។
របាយការណ៍ទ្រព្យសម្បត្តិ / កុងតឺន័របិទជិត / ប្រព័ន្ធតាមដាន / វិញ្ញាបនប័ត្រនៃការបំផ្លាញ។

បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីឯកជនភាពទិន្នន័យទូទៅ(GDPR)

ការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់បំផុតនៅក្នុងបទប្បញ្ញត្តិឯកជនភាពទិន្នន័យក្នុងរយៈពេល ២០ ឆ្នាំដែលបានរចនាឡើងដើម្បី៖

ធ្វើសុខដុមនីយកម្មច្បាប់ពីទិន្នន័យឯកជននៅទូទាំងអឺរ៉ុប
ការពារនិងផ្តល់សិទ្ធិឯកជនរបស់ពលរដ្ឋអឺរ៉ុបទាំងអស់ដែរទាក់ទងទៅនឹងទិន្នន័យ
ផ្លាស់ប្តូរវិធីដែលអង្គការនានានៅទូទាំងតំបន់ខិតទៅរកការរក្សាទិន្នន័យឯកជន

អនុវត្តសម្រាប់អ្នកណា? សម្រាប់សេវាកម្មប្រភេទណា? ដោយរបៀបណា? តើការបំពានទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាអ្វី? ចុះយ៉ាងណាចំពោះការពិន័យ?

ស្វែងយល់បន្ថែមនៅក្នុងវីដេអូខាងក្រោម…

គោលដៅរបស់ “ADD+” គឺគោរពទៅតាមបទបញ្ញត្តិ​។ ក្រោមបទពិសោធនិងសមិទ្ធិផលនានាដែរបានធានានូវតម្លៃស្នូលរបស់យើងចំពោះអតិថិជនទាំងក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គល។

អ្វីដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់យើងគឺការព្រួយបារម្ភថាតើទិន្នន័យទាំងអស់ត្រូវបានរក្សាទុកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពរួមជាមួយទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្ររាល់ការបំផ្លាញ្ញទិន្នន័យហើយមានបញ្ជាក់នូវការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន។