ការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ ក្រុមហ៊ុនបានដាកចេញនូវសេវាកម្មថ្មីដែលផ្តោតលើការការពារទិន្នន័យជាលក្ខណះឯកជនរបស់ពួកគេដែលផ្ទុកនៅក្នុងកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួនឬទូរស័ព្ទចល័ត។ សម្រាប់កម្រោងនេះផងដែរលោកនាកអាចធ្វើការលក់ចេញដោយមានទំនុកចិត្តផងដែរ។

ការលុបទិន្នន័យដោយប្រើមុខងារលុបទិន្នន័យទាំងអស់មិនអាចការពារទិន្នន័យរបស់អ្នកទេ

យើងផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយដូចជា៖

ឆ្លាតនិងងាយស្រួល

ការទុកចិត្តក្នុងការការពារទិន្នន័យរបស់អ្នកមានអោយសុវត្ថិភាព ១០០%

កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឡើងវិញនឹងប្រើប្រាសដើម្បីរក្សាទុកបរិស្ថាន

ទទួលបានសាច់ប្រាក់ត្រលប់មកវិញដោយការបង្វែរឧបករណ៍របស់អ្នក

សម្រាប់ការបំផ្លាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន 1

កន្លែងធ្វើការរបស់យើងគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅចំកណ្តាលក្រុងបាងកក។

ឥឡូវអ្នកអាចការពារភាពឯកជនរបស់អ្នកបានហើយ

ផលិតផលដែលយើងទទួលយក

smartphone and tablet erasuredesktop erasurelaptop erasurehard disk erasure

ស្វែងរកជម្រើសដែលត្រូវនឹងគោលដៅរបស់អ្នក

កញ្ចប់សេវាកម្ម​ STANDARD

៨៩០ / ឧបករណ៍មួយ

devices certified data erasure

ការលុបទិន្នន័យដែលបានបញ្ជាក់

វិញ្ញាបនប័ត្រ ១ ក្នុងមួយឧបករណ៍

អនុលោមតាម៖

DOD 5220.22M

NIST SP 800-36 / 800.88

អនុវត្តតាមស្តង់ដារ NAID

វិញ្ញាបនបត្រ ISO 9001: 2015

កញ្ចប់សេវាកម្ម​ PREMIUM

១២៩០ / ឧបករណ៍មួយ

devices certified data erasuresecured logistic

ការលុបទិន្នន័យដែលបានបញ្ជាក់

វិញ្ញាបនប័ត្រ ១ ក្នុងមួយឧបករណ៍

អនុលោមតាម៖

DOD 5220.22M

NIST SP 800-36 / 800.88

អនុវត្តតាមស្តង់ដារ NAID

វិញ្ញាបនបត្រ ISO 9001: 2015

ការប្រមូលដោយសុវត្ថិភាព

កុងតឺន័រដែលមានសុវត្ថិភាព

ឡូជីខលមានសុវត្ថិភាព

កញ្ចប់សេវាកម្មបម្រុងទុក

១២៩០/ឧបករណ៍មួយ

devices certified data erasuresecured logisticget cash back

ការលុបទិន្នន័យដែលបានបញ្ជាក់

វិញ្ញាបនប័ត្រ ១ ក្នុងមួយឧបករណ៍

អនុលោមតាម៖

DOD 5220.22M

NIST SP 800-36 / 800.88

អនុវត្តតាមស្តង់ដារ NAID

វិញ្ញាបនបត្រ ISO 9001: 2015

ការប្រមូលដោយសុវត្ថិភាព

កុងតឺន័រដែលមានសុវត្ថិភាព

ការដឹកជញ្ជូនមានសុវត្ថិភាព

ការផ្តល់ជូនតម្លៃល្អបំផុត

អាស្រ័យ​លើ:

គំរូ

ធ្វើការបញ្ជាទិញ

លក្ខខណ្ឌគ្រឿងសំអាង

របៀបដែលវាដំណើរការ

 • ជំហានទី ១

  ជ្រើសរើសកញ្ចប់ដែលសមស្របបំផុត

 • ជំហានទី ២

  បំពេញព័ត៌មាន

 • ជំហានទី ៣

  ដំណើរការទូទាត់

 • ជំហានទី ៤

  ការបំផ្លាញទិន្នន័យដែលមានសុវត្ថិភាព

 • ជំហានទី ៥

  ទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រនៃការបំផ្លាញទិន្នន័យរបស់អ្នក

ស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែម

សម្រាប់ការបំផ្លាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន 2

@AsiaDataDestruction

សម្រាប់ការបំផ្លាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន 3

@AddAdd